Liquid For Life Tuin - 1 liter ~ Vitalogica

Winkel

HomeWinkelAgri, Micro-organismen en fermentatieLiquid For Life Tuin – 1 liter

Liquid For Life Tuin – 1 liter

5,95

Liquid For Life

Het bijzondere van deze samenstelling zit o.a. in de combinatie van zowel aërobe als anaërobe micro-organismen (aërobe leven met zuurstof / anaërobe zonder zuurstof). Omdat de omstandigheden waaronder de 2 groepen leven diametraal tegenover elkaar staan, werd in de wetenschappelijke wereld aangenomen dat ze onmogelijk naast elkaar konden leven en ontwikkelen. Nochtans komen beide groepen van nature  tezamen voor in de bodem.

Voorbeeld: Onder bepaalde omstandigheden zijn anaërobe foto synthetiserende bacteriën en aërobe azotobacters in staat samen te coëxisteren en te gedijen in dezelfde leefomgeving. Ze wisselen tevreden voedselbronnen uit. Zo zijn er veel variëteiten die een dergelijke relatie onderhouden.  Tot de ontdekking van EM was het ook normaal te denken dat aërobe micro-organismen de “goeie” jongens waren en anaërobe de “slechte” jongens. Ook dat is een misvatting. Er bestaan in beide groepen zowel ziekteverwekkende als ziekte onderdrukkende elementen. De controle op de pathogene soorten wordt uitgevoerd door soorten effectieve micro-organismen binnen dezelfde groep.  Nu is het ook duidelijk dat bepaalde elementen van de aërobe en anaërobe micro-organismen tenminste één ding gemeen hebben: dat is hun mogelijkheid om stoffen te veranderen in antioxidanten. Ze leven in onderlinge relatie tot wederzijds voordeel.

Beschrijving

Beschrijving

In de wereld van de micro-organismen is er een kleine groep dominante “effectieve” micro-organismen en een kleine groep dominante “schadelijke” micro-organismen en een overgrote meerderheid opportunisten, die nog beide kanten op kunnen.

Er is een voortdurende strijd tussen beide groepen om de suprematie of overmacht. De overige miljarden micro-organismen wachten gewoon af wie van beide groepen de overhand krijgt en dan passen ze zich aan en volgen of imiteren de overwinnaar of de leider.

Een soortgelijke strijd om de suprematie speelt zich ook af in het menselijk darmstelsel. Op dit ogenblik nemen op 90% van de cultuurgronden alleen de “schadelijke” micro-organismen toe, ten gevolge van allerlei factoren, zoals: monoculturen, te weinig teeltwisseling, overdreven gebruik van kunstmest en chemicaliën, verkeerde grondbewerkingen, te zwaar materiaal, … Dit alles heeft een ongunstig effect op de bodem, de kwaliteit van het voedsel en op de gezondheid van mens en dier.

Maar als de “effectieve” micro-organismen de overhand krijgen, mede door het juiste gebruik van EM in land – en tuinbouw, het huishouden, het milieu, dan zullen ze hun heilzame-, opbouwende- en ziekte-onderdrukkende invloed uitoefenen op alle niveaus van het leven: op de bodem, de lucht, het water, op de planten, de bomen, de bossen, op de land en tuinbouw gewassen ( het voedsel), op de gezondheid van mens en dier.

Grotere hoeveelheden ook mogelijk, neem gerust contact met ons op: 0572 – 372930.

25 liter
500 liter
1000 liter