Aqua ~ Vitalogica

Water is in staat informatie op te slaan. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in water, waaruit de schadelijke stoffen door waterzuivering volledig zijn verwijderd, vóór en ná de zuivering dezelfde trillingsfrequenties zijn aan te tonen. Deze trillingen blijken precies toegekend te kunnen worden aan die stoffen die zich voor de zuivering in het water bevonden. Terwijl het water dus chemisch volledig is gereinigd, is het fysisch nog belast met trillingen van stoffen die daarvoor nog in het water aanwezig waren. Deze trillingsfrequenties van vervuilende stoffen hebben een nadelige invloed op lichaamsprocessen en groei van planten.

De watervitaliser van Aquarius Technology kan deze schadelijke trillingen transformeren, om zo het water opnieuw levenskracht te geven.

Vitalisers

De Acqua-Pura vitaliser van Aquarius Technology is geen filter maar zorgt er wel voor dat de anorganische elementen in water weer de juiste ladingen krijgen, zodat ze weer opneembaar worden voor het lichaam. De meeste Aquarius Vitalisers® werken door een implosieproces, dit in tegenstelling tot veel andere Vitalisers. De Acqua-Pura vitaliser werkt nog sterker dan de vorige types. Door het implosieproces ontdoen de watermoleculen zich daadwerkelijk van de informatie die er niet in thuis hoort. Dit is ook meetbaar doordat het water in soortelijk gewicht zich wijzigt. Doordat het water verdicht wordt door de Acqua-Pura vitaliser, is de convectiewarmte van cv en vloerverwarming installaties beduidend hoger dan met niet gevitaliseerd water gevulde installaties. Om deze reden maken steeds meer installateurs gebruik van de Aquarius Vitaliser®. De Acqua-Pura vitaliser wordt geplaatst inclusief terugslagklep en een sediment & actieve carbonblock filter voor de vitaliser. Het verschil met de Aquarius Vitaliser® ten opzichte van de concurrentie is, dat er daadwerkelijk meetbare verandering met het water plaats vindt.

Aanbevelingen

Kennis & Achtergronden: Water

Waarom bestaat een groot deel van ons lichaam uit water? Nieuwsbrief

Water, de combinatie van zuurstof en waterstof, is een zeer belangrijke schakel in het fysieke energie-, verbrandings- en ontgiftingsproces binnen ons lichaam. Wanneer we dus te weinig en ook nog eens vervuild water drinken is het lichaam steeds minder in […]

Tekorten in het lichaam

Het lichaam krijgt tekorten door het niet aanwezig zijn van natuurlijke mineralen en sporenelementen in onze voeding zoals koper en kobalt. Je ziet dat het ‘micro-organismen leven’ in de darmen volledig verstoord is, de zwakke doch goede micro-organismen zijn niet […]

Olst-Wijhe doet mee aan maatregelen voor schoon drinkwater

Bron: Artikel in Salland Centraal – 14-7-2018 Ook de gemeente Olst-Wijhe doet mee aan de zorg voor goed drinkwater in Overijssel. In het Vitens-gebouw bij de Deventer watertoren ondertekende wethouder Marcel Blind vorige week het programma ‘Samen werken aan schone […]

Werking Vitaliser

In het universum hebben alle elementen, materialen, stoffen, kleuren, e.d. een trillingsfrequentie, dit wordt ook wel bio-resonantie genoemd.
Water is een super informatiedrager.

Overal waar het water mee in aanraking komt of is geweest, daarvan blijft de informatie achter in het water en wordt het opgeslagen door het water.

De kracht van water

Weinig mensen beseffen hoe belangrijk een evenwichtige waterhuishouding is om gezond en fit door het leven te gaan.

Ons lichaam bestaat gemiddeld voor 70% uit water. Water stroomt door ons hele organisme.

Water, een energie met geheugen

Water lijkt zo gewoon. We hebben er volop van. Maar water blijkt meer te zijn dan we vermoeden. Experimenteel onderzoek laat zien dat water niet alleen maar een scheikundige formule is.