Water is in staat informatie op te slaan. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in water, waaruit de schadelijke stoffen door waterzuivering volledig zijn verwijderd, vóór en ná de zuivering dezelfde trillingsfrequenties zijn aan te tonen. Deze trillingen blijken precies toegekend te kunnen worden aan die stoffen die zich voor de zuivering in het water bevonden. Terwijl het water dus chemisch volledig is gereinigd, is het fysisch nog belast met trillingen van stoffen die daarvoor nog in het water aanwezig waren. Deze trillingsfrequenties van vervuilende stoffen hebben een nadelige invloed op lichaamsprocessen en groei van planten.

De watervitaliser van Aquarius Technology kan deze schadelijke trillingen transformeren, om zo het water opnieuw levenskracht te geven.

Vitalisers

Acqua-Pura vitaliser is geen filter maar zorgt er wel voor dat de anorganische elementen in water weer de juiste ladingen krijgen, zodat ze weer opneembaar worden voor het lichaam. De meeste Aquarius Vitalisers® werken door een implosieproces, dit in tegenstelling tot veel andere Vitalisers. De Acqua-Pura vitaliser werkt nog sterker dan de vorige types. Door het implosieproces ontdoen de watermoleculen zich daadwerkelijk van de informatie die er niet in thuis hoort. Dit is ook meetbaar doordat het water in soortelijk gewicht zich wijzigt. Doordat het water verdicht wordt door de Acqua-Pura vitaliser, is de convectiewarmte van cv en vloerverwarming installaties beduidend hoger dan met niet gevitaliseerd water gevulde installaties. Om deze reden maken steeds meer installateurs gebruik van de Aquarius Vitaliser®. Het verschil met de Aquarius Vitaliser® ten opzichte van de concurrentie is, dat er daadwerkelijk meetbare verandering met het water plaats vind. Zoals verandering van viscositeit maar ook soortelijk gewicht van het water wat trouwens overal anders is, het is maar net wat het water bij zich had aan informatie.

1.633,50

Stralingswerende Producten

Aanbevelingen

Kennis & Achtergronden: Water