Water lijkt zo gewoon. We hebben er volop van. Maar water blijkt meer te zijn dan we vermoeden. Experimenteel onderzoek laat zien dat water niet alleen maar

Door het gebruik van laag vitaal water en voeding die geteeld is met kunstmest, behandeld met diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen, en de toename van steeds meer onnatuurlijke stralingsvelden,