De bodem is een verterend orgaan ~ Vitalogica

Blog

De bodem is een verterend orgaan

Terreno fertilizzante is een bodemmeststof bestaande uit schelpengrit, kleimineraal en de vruchtbare terra preta.

Terra preta bestaat uit een mengsel van organische producten zoals, groenafval, lijnzaadstro, oergesteentemeel, koolstof en Liquid For Life micro-organismen. Dit mengsel is door anaërobe micro-organismen gefermenteerd, en is door dit procéde een hoogwaardige voeding voor de bodem. Omdat koolstof de meststoffen vasthoud, is er ook geen uitspoeling van meststoffen meer naar het grondwater. Deze meststoffen zijn alleen nog opneembaar door de haarwortels van de plant, en deze zal hier dan ook welig op kunnen groeien. Tevens draagt koolstof bij om CO2 te binden dit is de grootste natuurlijke CO2 binder op deze aarde. Door de mineralen en spoorelementen uit de kleimineralen en het schelpengrit verkrijgt men tevens een goede verzorging van de bodem en essentiële bouwstoffen voor de plant, met als resultaat meer smaak, geur en kleur. De bodem is een verterend orgaan. Hij bouwt af en hij bouwt op en dit vermogen noemen wij bodemvruchtbaarheid. Plantenresten in het strooisel worden door de kleinste levende wezens afgebroken en door regenwormen naar de bovengrond verplaatst. Hun ondergrondse wegen zorgen tegelijkertijd voor ventilatie en gasuitwisseling. Kleine macro-organismen nemen de verdere afbraak voor hun rekening. Ook hierbij zijn micro-organismen betrokken. Zij zijn op alle innerlijke oppervlaktes van de bodem te vinden en kunnen ook door talrijke regenbuien niet uitgespoeld worden. Zij ontfermen zich tenslotte over de kleinste deeltjes om ze in bodemstructuren op te slaan of voor planten beschikbaar te maken.

 

Het beste resultaat verkrijgt men om het in de bodem in te werken
 

Terreno fertilizzante is verkrijgbaar bij Vitalogica, ook in grotere hoeveelheden. Bel gerust.