Olst-Wijhe doet mee aan maatregelen voor schoon drinkwater ~ Vitalogica

Blog

Olst-Wijhe doet mee aan maatregelen voor schoon drinkwater

Bron: Artikel in Salland Centraal – 14-7-2018

Ook de gemeente Olst-Wijhe doet mee aan de zorg voor goed drinkwater in Overijssel. In het Vitens-gebouw bij de Deventer watertoren ondertekende wethouder Marcel Blind vorige week het programma ‘Samen werken aan schone bronnen’. Het gaat in totaal om 26 maatregelen voor de periode tot en met 2022.

Behalve Olst-Wijhe, dat betrokken is bij de winningen bij de Boerhaar en (gedeeltelijk) Diepenveen, ondertekenden ook andere gemeenten met een bron, de provincie Overijssel, het waterbedrijf Vitens, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen en landbouworganisaties LTO-Noord en Cumela de overeenkomst.

De maatregelen richten zich onder meer op de opvang van water dat van de weg afstroomt in kwetsbare waterwinningsgebieden, de vermindering van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren en het gemakkelijker maken van het inleveren van ongebruikte of niet meer toegestane middelen. Beschermingszones rond de bronnen worden opgenomen in bestemmingsplannen. Er is extra aandacht voor het monitoren van nieuwe stoffen in watergangen en grondwater nabij winningen. Ook wordt ingezet op educatie en voorlichting. Zo worden eigenaren van woningen en panden in waterwingebieden geïnformeerd over de regels in zo’n gebied en de mogelijkheden om zelf een bijdrage te leveren aan een goede drinkwaterkwaliteit.

Grondwater
Een aparte overeenkomst richt zich op de aanpak van nitraat in zes grondwaterbeschermingsgebieden. Hiervoor bestaat al het project ‘Boeren voor Drinkwater’. Dit project wordt uitgebreid met meer deelnemers en meer gebieden. Het doel is dat boeren door verbetering van de bedrijfsvoering zorgen voor vermindering van de uitspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Het project draait al enkele jaren en de resultaten zijn goed. Toch moet er volgens Vitens de komende jaren nog meer gebeuren. Landbouworganisatie LTO Noord wil daaraan blijven meewerken, maar stelt wel dat de maatregelen niet ten koste mogen gaan van het economisch bestaansrecht van de betrokken agrarische bedrijven.

Campagne
De provincie en Vitens hebben na de ondertekening ook het startschot gegeven voor de campagne ‘Bescherm je drinkwater’. De inwoners van Overijssel krijgen informatie over de maatregelen die zij kunnen nemen voor de bescherming van grond- en drinkwater. Het accent ligt op het verminderen van medicijnresten in grondwater. Inmiddels zijn al in zeven van de 23 drinkwaterwinningen in Overijssel medicijnresten terug gevonden. Inwoners worden gestimuleerd om overgebleven medicijnen terug te brengen naar de apotheek of in te leveren bij het klein chemisch afval.