Vitens: water duurder door gif in weilanden ~ Vitalogica

Blog

Vitens: water duurder door gif in weilanden

Artikel in de Stentor – 23 april 2018.

Consumenten betalen meer voor hun kraanwater omdat boeren het giftige bestrijdingsmiddel Roundup blijven gebruiken. Waterbedrijf Vitens, dat levert aan veel huishoudens in Oost-Nederland, maakt extra jaarlijks 15 miljoen euro aan bijkomende kosten om het grondwater te reinigen.

Hoevéél meer consumenten betalen kan Caroline van der Veeken, woordvoerder van Vitens, niet zeggen. Het waterbedrijf vindt dat de agrarische sector met het gebruik van Roundup moet stoppen: ,,Dit soort stoffen heeft invloed op de kwaliteit en de hardheid van het grondwater.” In het verleden moest Vitens, door het Roundup-gebruik van boeren, al winputten van water verplaatsen, vertelt Van der Veeken: ,,We moesten bovendien dieper grondwater winnen en waterzuiveringen uitbreiden vanwege de verontreinigingen door deze stoffen. Elk jaar kost dit ons nu al 15 miljoen euro.’’

Oranje

Dit voorjaar zetten boeren het omstreden verdelgingsmiddel Roundup op grote schaal in. In agrarische regio’s als Salland en Achterhoek kleuren tal van weilanden momenteel geel of oranje. Boeren gebruiken Roundup om onkruid te verdelgen, zodat dit niet machinaal hoeft. Na een natte periode beschadigt de bodem immers wanneer er landbouwmachines overheen gaan. Omdat snel moet worden ingezaaid, zetten veel boeren liever Roundup in. Het middel zorgt ervoor dat alle wortels afsterven. Natuurbeschermers claimen dat door Roundup alle levende organismen in de bodem dood gaan. Bovendien bevat het middel glyfosaat, dat kankerverwekkend zou zijn.

Zorgen

Moet de waterconsument zich hier zorgen over maken? ,,Voor de gezondheid niet”, zegt Van der Veeken. ,,Wij zuiveren al het water en natuurlijk zullen die schadelijke stoffen er altijd uit verbannen zijn. Maar wij berekenen de kosten van deze extra zuivering wél door. En ook de kosten van het aanslaan van nieuwe waterpunten.”

Daarom wil Vitens dat het gebruik van mest- en bestrijdingsmiddelen tegengegaan wordt. Van der Veeken: ,,Gemeenten moeten monitoren en handhaven, op schadelijke stoffen. Of het gebruik van bepaalde stoffen moet verboden worden.’’ De EU wilde Roundup vorig jaar verbieden, maar kwam daarop terug omdat de wetenschap de schadelijkheid niet kon vaststellen.

Eisen

Rudie Haarman, boer en bestuurslid van LTO Noord, afdeling Salland twijfelt aan de lezing van Vitens. ,,In gebieden waar drinkwater gewonnen wordt uit grondwater gelden al strengere eisen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In verleden werd in oppervlaktewater, dat gebruikt wordt voor drinkwaterwinning, inderdaad resten aangetroffen. Maar dit werd veroorzaakt door bespuitingen die op verhardingen werd gedaan. Daarom is gebruik van glyfosaat op bijvoorbeeld stenen en tegels toen verboden.”

Organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Geldersch Landschap & Kasteelen, die grond verpachten aan boeren, willen af van pachters die het landbouwgif gebruiken.