Water, een energie met geheugen ~ Vitalogica

Blog

Water, een energie met geheugen

Water lijkt zo gewoon. We hebben er volop van. Maar water blijkt meer te zijn dan we vermoeden. Experimenteel onderzoek laat zien dat water niet alleen maar een scheikundige formule is. Water is een energie met een geheugen. Een energie die vrij moet kunnen stromen, waarbij het water niet aan vitaliteit inboet. Sterker nog, de weg naar gezondheid en naar een schoon milieu loopt via het geheim van water.

Hoe werkt het dan?
Water is in staat informatie op te slaan. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in water, waaruit de schadelijke stoffen door waterzuivering volledig zijn verwijderd, vóór en ná de zuivering dezelfde trillingsfrequenties zijn aan te tonen. Deze trillingen blijken precies toegekend te kunnen worden aan die stoffen die zich voor de zuivering in het water bevonden. Terwijl het water dus chemisch volledig is gereinigd, is het fysisch nog belast met trillingen van stoffen die daarvoor nog in het water aanwezig waren. Deze trillingsfrequenties van vervuilende stoffen hebben een nadelige invloed op lichaamsprocessen en groei van planten.
De informatie van diverse stoffen die zich in het water bevinden, zorgen er voor dat het huidige kraanwater, vitaliteit van een lichaam neemt. Gevitaliseerd water waaruit de informatie van de diverse stoffen geneutraliseerd worden, geeft een lichaam weer vitaliteit.

De watervitaliser van Aquarius Technology kan deze schadelijke trillingen transformeren, om zo het water opnieuw levenskracht te geven. In het centrum van de Aquarius Vitaliser® zit een keramische kern die vitale energie regenereert. In dit proces wordt gebruik gemaakt van zgn. implosie technology.

Door het water te laten imploderen is het mogelijk om de eerder genoemde frequenties die er niet in thuis horen, te neutraliseren. De moleculen worden opnieuw gereset en het water krijgt weer de kracht zoals het ooit bedoeld was (Oerwater). Tijdens dit proces wordt het water weer voorzien van natuurlijke, vitaliserende energie. Dit proces is zichtbaar te maken met behulp van kristalfotografie.