Levensnoodzakelijke zuurstof ~ Vitalogica

Blog

Levensnoodzakelijke zuurstof

Een mens heeft ca. 14% zuurstof nodig om goed te kunnen leven. Ca. 41% van de mensheid krijgt minder dan 10%, en een sterk dalende tendens zet zich voort. Gevolg: allerlei gezondheidsproblemen.

In de lucht om je heen zweven allemaal bijna onzichtbare deeltjes. Deze deeltjes noemen we ionen. Ionen zijn in feite elektrisch geladen deeltjes die niet alleen buiten, maar ook binnen rondzweven. De negatief geladen ionen zijn belangrijk om het zuurstofgehalte in de lucht op peil te houden.

Magnetische velden van satellieten, zendmasten, hoogspanningsleidingen, mobiele telefonie, zonnepanelen, omvormers en andere draadloze communicatieapparatuur, bederven de zuurstof die nodig is voor alles wat leeft op deze aarde.

“Er is wetenschappelijk aangetoond dat de concentratie aan zuurstof in de atmosfeer langzaam afneemt…
In Japan wordt tegenwoordig regelmatig gebruik gemaakt van zuurstofzuilen en draagbare zuurstoftankjes, omdat de mensen uit de sterk verontreinigde lucht niet meer voldoende zuurstof kunnen inademen.”

Dr. John Muntz, Ph.D. Voedingswetenschapper

Door het ontstaan van het zgn. kranseffect komen er elektronen vrij in de lucht rondom een zendantenne en om geleidingskabels. De gasmoleculen worden door deze elektronen chemisch geactiveerd en er ontstaan nieuwe verbindingen.

Een mens heeft ca. 14% zuurstof nodig om goed te kunnen leven. Ca. 41% van de mensheid krijgt minder dan 10%, en een sterk dalende tendens zet zich voort.

Zuurstof wordt bijvoorbeeld geïoniseerd, waarbij enkele moleculen in ozon veranderen: het is daarbij belangrijk om te weten, dat de verhouding van 1 deel ozon op 12 miljoen delen lucht, als gevaarlijk wordt beschouwd. Zo ontstaat ook stikstofoxyde, een bestanddeel van fotochemische smog. Stikstofoxyde is nog tien keer giftiger dan ozon en vormt samen met het regenwater de zure regen.